mow

Privacy Policy

Ochrana osobních údajů

(dále jen „Prohlášení")

 

Vážení návštěvníci a zákazníci,

Mushroom on the Walk zastoupená společností RIXARD s.r.o., IČ 05609976, Spisová značka: C 96748 vedená u Krajského soudu v Brně zapsáno 6. prosince 2016. (dále jen „MOW") si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím našeho e-shopu provozovaného na webové stránce www.mushroomonthewalk.com.

MOW zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.mushroomonthewalk.com výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon"), jak je popsáno níže.

1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníků o zasílání newsletteru a dalších nabídek, bude MOW za tímto účelem zpracovávat, na základě souhlasu, osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, a údajů pro personalizaci obsahu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude pro MOW provádět společnost DIGISHOCK s.r.o., Vrchlického sad 1893/3, Černá Pole, Brno 602 00, Spisová značka: C 95879 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 05521629.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu, a je poskytován na dobu do jeho odvolání.

V souladu se Zákonem může návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru kdykoli odvolat, a to jak písemně na adrese sídla Rixard s.r.o. (viz výše).

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.mushroomonthewalk.com bude MOW zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude MOW provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

MOW bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po osobní po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

MOW bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne MOW osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

MOW nastavil webovou stránku www.mushroomonthewalk.com tak, že návštěvníci mohou tuto webovou stránku používat v režimu, kdy nejsou sbírány údaje o jejich chování na webové stránce, vč. IP-adresy zkrácené o posledních 8 číslic, tj. nejsou shromažďovány tzv. cookie soubory, anebo v režimu, kdy cookie soubory shromažďovány jsou. Režim, kdy jsou shromažďovány cookie sobory o návštěvníkovi, je aktivován výlučně na základě souhlasu návštěvníka, kdy tento zvolí možnost „Souhlasit" v banneru v horní části webové stránky.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí MOW za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které MOW shromažďuje na webové stránce je k dispozici zde.

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies:
V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu";
nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů";
pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru;
Vaše nastavení potvrďte "OK".
V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti";
zvolte oddíl "Soukromí";
v sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies";
potvrďte Vaše nastavení.

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění cookies:
V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení";
zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies";
klikněte na tlačítko „Delete".
V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie";
vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii";
zvolte „Vše" u volby „Časové období mazání";
rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti";
zaškrtněte pole „Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat.

Shromážděné cookie soubory zpracovává MOW prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce www.familytrees.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

(i) kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá MOW i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.mushroomonthewalk.com vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

4. Užívání sociální pluginů

Webová stránka www.mushroomonthewalk.com obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány MOW, který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

5. Práva návštěvníků webové stránky www.mushroomonthewalk.com spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.mushroomonthewalk.com mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

6. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných MOW (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci obrátit na MOW prostřednictvím e-mailové adresy info@mushroomonthewalk.com

Toto Prohlášení je platné a účinné od 21. 2. 2019.